Tävlingsverksamheten

Välkommen till ett nytt tävlingsår med Botkyrka Golfklubb!

Som vanligt presenterar vi ett digert och varierat tävlingsprogram där alla har möjlighet att hitta tävlingsformer och trevligt umgänge som passar.

Administrationen runt tävlingarna i Botkyrka GK kommer i år fungera på följande sätt:

  • Anmälan till helgtävlingar görs via MinGolf  eller på plats i receptionen och kan normalt ske med början en månad före tävlingsdagen. Sista anmälan är på onsdagen (kl 24.00)
  • Startlistan till helgtävlingar skall vara klara senast på torsdagen kl 24.00.
  • Tävlingsavgiften är normalt 150 kr för seniorer och 75 kr för juniorer och betalas i samband med anmälan. KM-tävlingar har fri avgift.
  • Tävlingsgreenfee är 350 kr för seniorer och 175 kr för juniorer och betalas i samband med anmälan. Avgiften gäller alla som inte har fritt spel aktuell tävlingsdag.
  • Greenfeeutbyten eller andra greenfeerabatter gäller inte som betalning under klubbtävlingar.
  • ”Incheckning” på tävlingsdagen sker i receptionen senast 15 minuter före Din starttid och där får du scorekortet. Vid vissa tävlingar t ex när det är kanonstart är incheckning tidigarelagd och detta uppges då på golf.se.
  • Tävlingspriser – för att erhålla priser på klubbens tävlingar så måste spelare ha EGA exakt tävlingshandicap – d.v.s minst 4 godkända och registrerade tävlingsronder under de senaste 12 månaderna.
  • Återbetalning av tävlingsavgift och eventuell tävlingsgreenfee görs om avanmälan är gjord före anmälningstidens utgång eller efter inskickat läkarintyg om avanmälan gjorts efter anmälningstidens utgång.

För vissa tävlingar är dock ”avgifterna” något annorlunda, t ex när måltider ingår eller när det är en riksomfattande tävling.

Tävlingskommittén önskar alla en trevlig tävlingssäsong!