Damernas Drömscore

Tävlingen genomförs, på 18-hålsbanan, under hela säsongen.
Deltagarna anmäler sig i receptionen och skriver därefter upp sitt namn på den anslagstavla, i damernas omklädningsrum, som består av en rad per deltagare med 18 kolumner, för resp. hål.

Deltagaravgiften erläggs i receptionen som noterar deltagarens namn.

Vid årets första runda registrerar deltagaren sitt hcp vid årets början.

Efter årets första runda, eller därpå följande, anger deltagaren den poäng/hål som uppnåtts per hål.

Under säsongen justerar sedan deltagaren, med hänsyn till sitt aktuella hcp, ev. förbättrat resultat för resp. hål, oavsett om detta uppnåtts på tävling eller vid sällskapsrunda.

Scorekorten med de uppnådda resultaten som noteras på anslagstavlan läggs i brevlådan invid anslagstavlan. Kom ihåg att korten även ska vara underskrivna av markör.

Vid årets slut summerar tävlingsledningen den ”uppnådda drömscoren” för resp. deltagare, dels brutto och netto, för att sedan utse de pristagare som belönas vid årets sista Ladies Night-sammankomst.

Summan av avgifterna kommer sedan återspeglas i motsvarande storleken på priserna.

Se vidare instruktion vid anslagstavlan i damernas omklädningsrum.

 

Välkommen att delta i denna klubbtävling!