Anläggningskommittéen

Ansvarsområde
Anläggningskommitténs ansvarsområde omfattar 18-hålsbanan, 9-hålsbanan och övningsområden samt övriga anläggningstillgångar (byggnader, klubbområdet, parkeringen och maskiner för banans skötsel) exklusive kontorsinventarier och övriga inventarier i byggnaderna.

Uppdrag

  • Enligt fortlöpande beslut från styrelsen och klubbdirektör/klubbchef ansvarig för 18-hålsbanans, 9-hålsbanans och övningsområdenas utseende, kondition och utveckling
  • Enligt fortlöpande beslut från styrelsen och klubbdirektör/klubbchef ansvarig för byggnadernas, klubbområdets och parkeringens utseende, skick och utveckling.
  • Skapa rutiner för och ha en dialog med medlemmarna avseende 18-hålsbanan, 9-hålsbanan, övningsområdena, byggnaderna, klubbområdet och parkeringen.
  • Ansvara för att hålvärdar utses och att arbetet fungerar på avsett sätt.
  • Vara styrelsen behjälplig med att ta fram beslutsunderlag i samband med större åtgärder på golfbanorna, övningsområdet eller på byggnaderna.
  • I samråd med banchef och regel- och hcp-ansvarig svara för att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regelverk.
  • Ansvara för PIA-gruppens arbete.
  • Ansvarig för Blomgruppens arbete.
  • Ansvarig för miljöpolicy, miljöinformation och miljöarbete.
  • Ansvarig för städdagarna.

 

Ordförande
Jan Törmänen (Styrelsens representant)
Mobil: 070-777 77 82
E-post: jan.tormanen@gmail.com

Ledamöter
Jan-Erik Källström
Alf Linder
Karl-Christian Blomkvist, PIA
Lia Svensson, Blomgruppen
Roger Strömgren (Banchef)
Dennis Edlund (Klubbchef)