KM Foursome & Scramble

Scramble-KM eller Foursome-KM arrangeras växelvis olika år och spelas ca 26/5 - 27/9 i Cupform
Tävlingsform bestäms årsvis. Anmäl dig med en lagkompis. Anmälningsavgiften är 100 kr/lag med värdefulla priser till finalisterna. Max 64 lag, dvs. 128 spelare. 

Anmälan görs i receptionen före kl. 18.00 17/5, varefter lottning sker och spelschema snarast anslås på anslagstavlan utanför omklädningsrummen.

Tävlingen avgörs i Cup-form i matchspel med matchomgångar inom bestämda datumintervall. Senaste matchdatum bör respekteras gentemot samtliga tävlande! Första match ska spelas före 10 juni följt av 30 juni, 31 juli, 31 augusti med finalspel före 27 september. Vid fulltecknat deltagande, 64 par, kan spelschemat förlängas med finalspel i början av oktober.

Laget som står överst i spelschemat ansvarar för att ta första kontakt. Kontaktlista finns vid spelschemat. Vinnaren i match ansvarar för att resultatet blir uppskrivet på schemat. Det lag som antecknar sin vinst då redan motståndare finns antecknad är skyldig att ta kontakt för att bestämma speltillfälle/datum.

Regler vid Scramble-KM/Foursome-KM
50 % av parets, vid speltillfället, sammanlagda aktuella spel-hcp, dvs. hcp efter slope.
Exempel: Spelare 1 har 12 i shcp och spelare 2 har 23 i shcp. 12 + 23 = 35/2 = 17,5 -> 18 för lagets schp.

Mellanskillnaden mellan lagens erhållna slag som tillgodoräknas det sämre laget fördelas på banans svåraste hål enligt index och uppåt. Dvs. erhållna extraslag läggs till från index 1, index 2, osv. uppåt.

Scramble-KM spelas i lag där varje lag består av två spelare. Spelet bygger på att laget hela tiden får välja den bäst placerade bollen. Samtliga spelare i laget slår ut från tee och därefter väljs den bäst placerade bollen. Från detta läge slår bägge spelarna igen och så väljs den bäst placerade bollen återigen och så vidare. Samma princip gäller givetvis också på greenen. I övrigt se regelboken.
Detta gör att det varje gång räcker att en av lagmedlemmarna slår ett bra slag och spelformen ger alla spelare, oavsett spelstandard, möjlighet att vara med och bidra till ett lågt resultat.

Foursome-KM bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. I övrigt se regelboken.
Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt. Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och fungera som forecaddie.

Anmäl dig via receptionen.

Välkommen