Våra Kommittéer

   
 

IDROTT

SENIOR

MEDLEM

PARAGOLF

 
  Vår idrottskommitté arbetar med att entusiasmera, motivera och utveckla klubbens ungdomar (-21 år) och elitspelare. Seniorkommitténs stöttar verksamheten för medlemmar damer 50+ och herrar 55+ genom att arrangera olika medlemsaktiviteter. Medlemskommitténs ansvarar för aktiviteter, information och kommunikation av gemensam
karaktär i klubben.
Vårt stora mål är att få barn och vuxna med funktionsvariationer att ha en bra kamratskap på klubben och glädjen med golfen.  
   
 

TÄVLING

REGEL- och HANDICAP

MARKNAD

ANLÄGGNING

 
  Tävlingskommitténs arrangerar de flesta av tävlingarna på klubben för medlemmar och gäster. Regel- och Handicapkommittténs 
ansvarsområde omfattar klubbens regel och hcp-frågor.
Marknadskommittén stöttar arbetet med marknadsföring av Botkyrka GK.  Anläggningskommitténs ansvarar för 18-hålsbanan, 9-hålsbanan, övningsområden, byggnader och övriga delar av anläggningen.