Vårdnadshavare

                             Vårdnadshavare                                      

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

Med den nya funktionen kan den som blir vårdnadshavare hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

 

Hur fungerar det?

Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa barnet att:

  • boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,
  • betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och
  • få kopior på alla automatiska mailutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.

 

Vem kan vara vårdnadshavare?

Du behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Här är några exempel på vem som skulle kunna vara vårdnadshavare:

  • Förälder
  • Annan familjemedlem
  • Annan myndig person ni vill ska hjälpa barnet med sitt golfande

Personen behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kommer vi på klubben att hjälpa till med.

 

Hur registreras en vårdnadshavare?

Det är vi golfklubbar som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.

På lanseringsdagen, i februari 2022, kopplas den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen.

Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben. Vill du bli tillagd eller lägga till någon som vårdnadshavare? Kontakta oss gärna så snart som möjligt!

Mejla då viktor@botkyrkagk.se med följande uppgifter

Uppgifter på vårdnadshavare: 

 För och efternamn >

 Personnummer >

 Adress >

 Telefonnummer >

 E - postadress >

Uppgifter på underårige: 

 För och efternamn >

 Personnummer >

 Golf-Id >

Hur länge behöver man en vårdnadshavare?

När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf.

Gör inställningar i Min Golf

Du kan ställa in vad din underåriga spelare själv får eller inte får göra i Min Golf. Du behöver ta ställning till om barnet ska ha rätt att betala på Min Golf, kunna boka starttider eller anmäla sig till tävling.

Om du inte gör egna inställningar kommer de förinställda värdena gälla.

Lär mer om funktionen här: www.golf.se/vardnadshavare

 

Vid eventuella frågor och funderingar kontakta Viktor Engqvist

viktor@botkyrkagk.se

0707-82-85-81