Medlem

Ansvarsområde
Medlemskommitténs ansvarsområde omfattar aktiviteter som information och kommunikation av gemensam karaktär i klubben och gemensamma aktiviteter.

Uppdrag

  • Arrangera sociala aktiviteter som berör hela klubben.
  • Årlig medlemsundersökning
  • Klubbens dag.
  • Medlemsveckor


Ordförande
Anki Ridhagen
070-780 04 64
anki.ridhagen@icloud.com

Ledamöter
Anders Fahlström
Göran Lyth
Kent Nilsson (styrelsens representant)
Charlotte Stevelind
Lia Svensson
Peter Swalén

   
 

Aktiviteter

Ladies Night

KM Foursome eller Scramble

 
  Medlemskommittén arrangerar ett antal aktiviteter med syftet att samla medlemmarna kring olika utbildningsfrågor och golfspel med inslag av efterföljande aktiviteter med syfte att öka den sociala gemenskapen. Ladies Night är en lagtävling över 9 hål för damer med olika spelformer. Efter spelet samlas vi för en enklare matbit. Tävlingsform bestäms årsvis. Anmäl dig med en lagkompis  
   
 

Klubbens Dag & KM puttning

Golfveckan 10-14 juli

Damernas drömscore

 
  Klubbens Dag genomförs med kanonstart i form av en Scramble-tävling i 2-mannalag. Anmälan kan göras lagvis eller singel. Golfveckan på Botkyrka GK innehåller en blandad mix av tävlingsformer med både singelspel och såväl paranmälda som lottade lag. Tävlingen genomförs, på 18-hålsbanan, under hela säsongen. Vid årets slut summerar tävlingsledningen den ”uppnådda drömscoren” för resp. deltagare.