Lokala regler

LOKALA REGLER 2022 FÖR BOTKYRKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och TävIingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA  REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala  regler  finns  anslagna  på  anslagstavlan  vid  starterhuset.  Därutöver gäller följande lokala   regler   för   allt   spel  på banan  såvida  inget  annat  anges  i  samband  med  en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT  MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt: förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

 

 1. Out-of-bounds (Regeí2)

 

Gränsen för out-of-bounds definieras av vita pinnar.

 

 1. Pliktområden (Regel17)

 

 1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 6 som är definierat med en röd linje är oändlig

 

 1. Det röda pliktområdet på höger sida innan green hål 13 som är definierat med en röd linje är oändligt

 

c.   Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 16 som är definierat med en röd linje är oändligt

 

 1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares   boll är i det röda pliktområdet hål 10   

      får spelaren ta  lättnad i sidled  på  motsvarande skärningspunkt   på  andra  sidan av pliktområdet  med

      ett s!ags plikt.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16)

 

 1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

 

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

      genom sanden är mark under arbete.

 

 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under

   

 1. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort

      enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel16.1

 

 1. Green (Regel 13)

 

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren
 • KIubban som spelaren använder för slaget eller
 • Ett djur definierat som löst naturföremål (tex: maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen skall spelas som den ligger.

 

Tävlingskommittén Botkyrka GK 2022-04-05                         Godkända 2022-04-25 SGDF/Regelkommittén