Tävlingskommittén

Ansvarsområde
Tävlingskommitténs ansvarsområde omfattar de av klubben arrangerade tävlingarna med undantag för tävlingar som ansvaras av andra kommittéer..

Uppdrag

  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef och övriga kommittéer upprätta förslag till tävlingsprogram för styrelsens godkännande.
  • I enlighet med styrelsens beslut anordna klubbtävlingar.
  • Ansvara för att beslutade tävlingar genomförs enligt SGF-bestämmelser och rekommendationer.
  • Utarbeta detaljerad information om tävlingarna och anslå informationen samt redovisa resultat på anslagstavla och hemsida. Vid behov låta trycka det fastställda tävlingsprogrammet.
  • Hålla ordning i tävlingsexpedition.
  • Ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser (i vissa fall utse domare), sponsor och priser till tävlingar som arrangeras i kommitténs regi samt samverka och vara andra kommittéer behjälpliga med tävlingar som arrangeras i de övriga kommittéernas regi.
  • Hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommitté.
  • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

Ordförande
Örjan Falk (Styrelserepresentant)
Tel: 073-805 15 57
E-post: orjanfalk3@gmail.com

Ledamöter
Björn Eriksson, GIT-ansvarig
Tel: 08-530 253 63
E-post: bjorn.raby@telia.com

Lars Hanser
Tel: 070-386 20 17
E-post: lars.hanser111@gmail.com

Per Elmblad
Tel: 076-035 80 68
E-post: p.elmbladmail.com