Senioraktuellt

 Start i tävling.

Spelare som skall delta i tävling måste på speldagen, vid kanonstart, anmäla sig i starterhuset senast 15 min. innan första start, övriga tävlingar senast 30 min före sista start, för att betala din startavgift och erhålla ditt scorekort.
Är dörren stängd till starterhuset kommer du inte att kunna spela.


INFORMATION ANGÅENDE GOLFBILAR.
Botkyrka GK har inför år 2023 följande pris för golfbilar:
250 kr om läkarintyg finns, utan läkarintyg är priset 350 kr.

Dessutom går det att lösa årskort för bil.
Med läkarintyg är priset satt per år till 4 500 kr. Utan läkarintyg 5 500 kr.
30-kort med läkarintyg: 3 000 kr. och därefter betalas 125 kr. per runda efter 30 rundor.

Det krävs läkarintyg för att åka bil på tävling.

Vi inom seniorerna TK vill naturligtvis ha reda på om Du väljer årskortsalternativet

Med vänlig hälsning
Seniorkommittén