Aktiviteter

Med anledning av Covid-19 har Svenska Golfförbundet en stark rekommendation att inte arrangera några golftävlingar eller liknande arrangerade aktiviteter med undantag för yrkesmässiga tävlingar. Golfförbundets beslut uppdateras varje vecka. Vi följer Golfförbundets rekommendationer och hoppas att situationen i samhället förbättras och då även förutättningen för oss att genomföra nedan aktiviteter.


Planerade medlemsaktiviteter

Medlemskommittén arrangerar ett antal aktiviteter med syftet att samla medlemmarna kring olika utbildningsfrågor och golfspel med inslag av efterföljande aktiviteter med syfte att öka den sociala gemenskapen.

Damernas egen onsdagstävling ”Ladies Night”, samlar klubbens damer till lättsamma tävlingsformer över 9 hål, en onsdagseftermiddag i månaden. Efter spelet bjuds deltagarna på en enklare måltid i samband med prisutdelning i restaurangen.

Drömscoren är ytterligare en damtävling, där spelaren noterar sitt bäst uppnådda resultat/hål under hela säsongen, oavsett tävling eller sällskapsspel. Vid säsongens slut sker prisutdelning i anslutning till årets sista Ladies Night-tävling.

Foursome- alt Scramble-KM, Puttnings-KM, Klubbens dag, Golfveckan samt Fadderronder på 9-hålsbanan för nyinvigda golfare är också återkommande inslag under sommarhalvåret.

Samtliga aktiviteter kan bokas via klubbens egen hemsida, i receptionen eller under tävlingar i ”Min Golf”.
Månadsvis görs påminnelser via nyhetsbreven och hemsidan, www.botkyrkagk.se.

Förslag på och synpunkter kring aktiviteter som är av intresse kan Du som medlem enkelt adressera till klubbchefen Dennis Edlund, via e-post: dennis@botkyrkagk.se eller i pappersform via receptionen.